FÅ HJELP

Skylder kunden din deg penger?

Kravia hjelper deg å kreve inn penger ved hjelp av smart teknologi og menneskelig dialog. Klikk på knappen og få hjelp i dag.

Kravia er gratis for bedriften som krever inn penger 🎉

Vi tar kun et suksess-honorar om det er over 90 dager siden faktura har forfalt og vi lykkes med å kreve inn betalingen.

Steg for steg

Se hvor enkelt det er å bruke Kravia

1
Be om hjelp i dag

Send oss fakturainformasjon og beløpet du ønsker at Kravia skal drive inn.

2
Kravia går i dialog med kunden

Vi får i gang en dialog med kunde og bruker både telefon, e-post og sms for å løse saken.

3
Saken løses og penger på konto

Så snart saken løses vil du motta penger på konto.

Husk at tjenesten er gratis for den som krever inn penger 💡
30000

bedrifter kan ikke ta feil

+

Kravia hjelper i dag over 30.000 norske bedrifter med å få betalt på en smartere måte.

FAQs

Spørsmål og svar om Kravia

Koster det noe å sende faktura til inkasso?
Det koster ingenting å sende faktura til inkasso hos Kravia. Vår inntektskilde er gebyrer og salærer som legges på fakturaen gjennom prosessen, disse gebyrene kan du lese mer om her
Hvordan jobber Kravia?
Vi bistår deg som har levert en vare eller tjeneste uten å få betalt, med å få skyldneren til å gjøre opp for seg. Kravia legger vekt på at prosessen skal foregå på en ryddig måte, som både du og skyldneren er fornøyd med.
Hvordan blir jeg kunde av Kravia?
Det er enkelt å bli kunde av Kravia. Enten kan du registrere en konto selv i vår kundeweb, eller så kan du kontakte oss her direkte i chat-boblen nede til venstre.
Hvordan kontakter jeg Kravia?
Kravia har en egen kundeweb hvor du kan logge inn og følge med på saker som er sendt til inkasso. Her kan du legge inn notat/kommentar på saken til saksbehandler. Der finner du vår chat med Kravia-teamet, om du har spørsmål du ikke finner svar på i kundeweben.

Sentralbord, telefon 51 30 20 40.
Hva er "kravgrunnlag" ?
Kravgrunnlaget for en inkassosak er i de fleste tilfeller selve fakturaen, men det kan også være en kontrakt eller en dom fra forliksrådet, tingretten eller lignende.
Hva kan sendes til inkasso?
Alle fakturaer som har forfalt med minst 14 dager kan sendes til inkasso, så fremt ikke mottaker har uttalt at de er uenige i fakturaen. Det er ingen nedre grense på totalsum.
Når bør faktura sendes til inkasso?
En god prosess for fakturering og oppfølging av fakturaer er viktig for likviditeten. Under gir vi noen stikkord for en vanlig prosess.

* Forfall på en faktura kan settes når som helst, men det er vanlig med 7 - 14 dager fra fakturaen sendes til den forfaller.

* Umiddelbart etter forfall kan det sendes påminnelser uten purregebyr

* Først 14 dager etter forfall kan det sendes purring/inkassovarsel med purregebyr (for tiden maks 35 kr)Her kan du altså velge å sende ut en purring og/eller inkassovarsel til skyldner på egenhånd.

* I stedet for purring/inkassovarsel, eller etter forfall på purringen, kan fakturaen sendes til Kravia for videre behandling (saken starter da i fra den opprinnelige totalsum på forfalte faktura, altså uten påløpte purregebyr).

* Kravia sender da først ut et inkassovarsel (35 kr i gebyr) på EHF eller e-post, med 14 dager forfall

* Dersom inkassovarselet allerede er sendt, eller ikke blir betalt, sender Kravia ut en betalingsoppfordring (stort gebyr) ) på EHF eller e-post, med nye 14 dager forfall.

*Det finnes ingen fasit på hvordan du bør legge opp fakturaoppfølgingen. Vi anbefaler å sende fakturaen til inkasso så snart du begynner å tvile på om kunden kommer til å betale, og aller helst innen 14 dager etter forfall.

Erfaringsmessig er det helt klart at dess lenger man venter med å sende til inkasso - dess mindre blir sannsynligheten for å få betalt.
Hva skjer når en faktura sendes til inkasso?
Det første som skjer er at Kravia sender ut et inkassovarsel (om du ikke har sendt det selv), og så går fakturaen inn i et oppfølgingsløp med brev, SMS og telefon.

Her kan du se hvordan hele inkassoprosessen ser ut.
Kan jeg tapsføre en faktura som har gått til inkasso og ikke blitt betalt?
Dersom en faktura som har gått til inkasso ikke har blitt betalt, kan du vurdere å tapsføre den.

Da vil dette fortsatt være et gyldig krav mot kunden din, men du anser det som så usannsynlig at du får pengene dine, og du fører det som en utgift (og redusert mva om fakturaen var med mva). Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der kunden din har gått konkurs eller dersom kunden har så dårlig økonomi at inkassosaken legges på overvåkning.

*Tapsføring av faktura vil ikke påvirke videre saksgang hos Kravia, som fortsatt vil forsøke å få krevd inn pengene, inn til foreldelse. Merk: unntak for Tripletex -ta kontakt med Kravia.
Kan en ubetalt faktura som er flere år gammel sendes til inkasso?
Eldre fakturaer er mye vanskeligere å kreve inn enn "ferske" fakturaer, men om den forfalte fakturaen er mindre enn tre år gammel (fra forfallsdato), vil Kravia gjerne forsøke å kreve den inn for deg. Bare send den til inkasso på vanlig måte.

Når fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden, før den oversendes til Kravia, tar vi en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -dersom vi lykkes med å kreve den inn.
Hva om kunden ikke er enig i kravet?
Dersom kunden ikke er enig i kravet må de ta kontakt direkte med Kravia med en skriftlig innsigelse. Kravia vil da forsøke å løse innsigelsen sammen med deg. Dersom den ikke lar seg løse, kan saken sendes til Forliksrådet, som vil innhente informasjon fra begge parter og kalle inn til et felles møte.

Det er anbefalt at du som kjenner saken stiller, men du kan også leie inn møtefullmektig gjennom Kravia (for en tilleggskostnad).

Forliksrådet feller på bakgrunn av møtet en dom som kan ende i at kravet må betales i sin helhet, delvis eller trekkes.
Hva skjer når skyldneren har betalt?
Når skyldneren har betalt fakturaen foretar vi en avregning, og deretter overfører vi penger til bankkontoen din
Hva skjer når en kunde betaler til Kravia?
Når en faktura er sendt til inkasso-oppfølging av Kravia, sender Kravia ut inkassovarsel / betalingsoppfordring til kunden med sin logo og et kontonummer til en klientkonto som Kravia eier. Når kunden da betaler, går pengene først til Kravia.

Når kunden betaler til Kravia får du beskjed.

Flyten ser slik ut:
1. Kunden betaler direkte til Kravia

2. Kravia overfører pengene til ditt kontonummer

3. Innbetalingen regnskapsføres automatisk dersom du har integrasjon med regnskapssystemet. Ellers finner du detaljer i kreditorweb under Utbetalinger.
Kravet ble betalt direkte til meg, hva gjør jeg?
Det kommer litt an på om du har integrasjon eller ikke (går automatisk ved integrasjon opprettet).

Om du ikke har integrasjon, logg inn på Kreditorweb og registrer direktebetalingen manuelt på saken.

*Er det en del-betaling eller fullt innbetalt må allikevel saken stå som pågående, da det fortsatt kan være gebyrer eller renter hos Kravia som kunden ikke har betalt, og Kravia vil i utgangspunktet fortsette å kreve inn disse.
Hva betyr "ikke anbefalt rettslig skritt" status?
Kravia har gjort mange tiltak for å få betalt fakturaen uten hell, og det har normalt gått over 3 måneder siden fakturaen forfalt.

Kunde/debitor har mottatt:
* inkassovarsel
* betalingsoppfordring med lett salær
* betalingsoppfordring med tungt salær
* flere påminnelser på SMS (evt også epost)

..og forsøkt å kontakte kunden på telefon - uten respons.

Videre har Kravia gjort en kredittvurdering av kunde/bedriftens økonomi: og dersom kunden har dårlig økonomi ol., er det på dette tidspunktet erfaringsmessig liten sjanse for å nå frem med et krav selv i rettsinstans. Kravia følger opp saken inntil kravet blir foreldet (tre år). Det betyr at Kravia med jevne mellomrom forsøker å oppnå kontakt med kunden.Vi vil underveis også sjekke om økonomien til kunden har endret seg og forsøke å få fakturaen betalt.

Hvor lang tid dette kan ta varierer veldig. Det kan også være at Kravia kommer i kontakt med kunden, og prøver å få til en avtale enten i form av en nedbetalingsløsning eller en reduksjon av kravet. Ved en eventuell avtale om reduksjon vil Kravia be om en bekreftelse fra deg.

Vi gjør løpende en ny vurdering av om kravet bør tas rettslig, og dersom rettslige skritt iverksettes- blir kravet sikret i 10 år.
Hva betyr det å slå sammen saker på en kunde?
Dersom du for eksempel har en faktura på 1.000 kr og en annen faktura på 2.000 kr på samme kunde, og sender begge disse til inkasso, vil Kravia slå sammen fakturaene til et samlet krav på 3.000 kr.

Det gjør at kunden får gebyr kun på en sak fremfor to. Den ene sammenslåtte faktura vil da vises som avsluttet i din oversikt.
Hva innebærer det av arbeid for meg å sende faktura til inkasso?
Å sende faktura til inkasso hos Kravia er veldig enkelt. Du avgjør når du vil og hvor ofte du vil. Dersom du bruker ett av regnskapssystemene vi har integrasjon med, går det meste av seg selv.

Uten integrasjon kan du opprette en bruker på vår Kundeweb, og selv legge inn inkassokravet på få minutter.

Etter du har startet en inkassosak skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig for deg å gjøre noe mer.

Resten av prosessen går av seg selv så fremt ikke vi har behov for mer informasjon. I så fall tar vi kontakt med deg.
Hva betyr det å sende en faktura til inkasso?
Å sende en faktura til inkasso betyr at du lar et inkassoselskap stå for innkrevingen dersom kunden ikke betaler på forfall.

Å sende faktura til inkasso er helt vanlig, og øker sannsynligheten for at den forfalte fakturaen din blir betalt. Det er tross alt ikke din jobb å være bank for kunden din.

Etter vår erfaring har det ingen negativ påvirkning på kundeforholdet, spesielt da Kravia har en tilnærming med sterkt fokus på å behandle den som skylder penger med respekt.

Fakturaen kan tidligst sendes til inkasso 14 dager etter forfall, og prosessen begynner da med et inkassovarsel med purregebyr (35 kr).

Selve inkassoprosessen kan du lese mer om her.
Om prissettingen
Koster det noe å sende faktura til inkasso?
Det koster ingenting å sende faktura til inkasso hos Kravia. Vår inntektskilde er gebyrer og salærer som legges på fakturaen gjennom prosessen, disse gebyrene kan du lese mer om her
Om Kravia
Hvordan jobber Kravia?
Vi bistår deg som har levert en vare eller tjeneste uten å få betalt, med å få skyldneren til å gjøre opp for seg. Kravia legger vekt på at prosessen skal foregå på en ryddig måte, som både du og skyldneren er fornøyd med.
Hvordan blir jeg kunde av Kravia?
Det er enkelt å bli kunde av Kravia. Enten kan du registrere en konto selv i vår kreditorweb, eller så kan du kontakte oss her direkte i chat-boblen nede til venstre.
Hvordan kontakter jeg Kravia?
Kravia har en egen kundeweb hvor du kan logge inn og følge med på saker som er sendt til inkasso. Her kan du legge inn notat/kommentar på saken til saksbehandler. Der finner du vår chat med Kravia-teamet, om du har spørsmål du ikke finner svar på i kundeweben.

Sentralbord, telefon 51 30 20 40.
Om dokumentasjonen
Hva er "kravgrunnlag" ?
Kravgrunnlaget for en inkassosak er i de fleste tilfeller selve fakturaen, men det kan også være en kontrakt eller en dom fra forliksrådet, tingretten eller lignende.
Hva kan sendes til inkasso?
Alle fakturaer som har forfalt med minst 14 dager kan sendes til inkasso, så fremt ikke mottaker har uttalt at de er uenige i fakturaen. Det er ingen nedre grense på totalsum.
Når bør faktura sendes til inkasso?
En god prosess for fakturering og oppfølging av fakturaer er viktig for likviditeten. Under gir vi noen stikkord for en vanlig prosess.

* Forfall på en faktura kan settes når som helst, men det er vanlig med 7 - 14 dager fra fakturaen sendes til den forfaller.

* Umiddelbart etter forfall kan det sendes påminnelser uten purregebyr

* Først 14 dager etter forfall kan det sendes purring/inkassovarsel med purregebyr (for tiden maks 35 kr)Her kan du altså velge å sende ut en purring og/eller inkassovarsel til skyldner på egenhånd.

* I stedet for purring/inkassovarsel, eller etter forfall på purringen, kan fakturaen sendes til Kravia for videre behandling (saken starter da i fra den opprinnelige totalsum på forfalte faktura, altså uten påløpte purregebyr).

* Kravia sender da først ut et inkassovarsel (35 kr i gebyr) på EHF eller e-post, med 14 dager forfall

* Dersom inkassovarselet allerede er sendt, eller ikke blir betalt, sender Kravia ut en betalingsoppfordring (stort gebyr) ) på EHF eller e-post, med nye 14 dager forfall.

*Det finnes ingen fasit på hvordan du bør legge opp fakturaoppfølgingen. Vi anbefaler å sende fakturaen til inkasso så snart du begynner å tvile på om kunden kommer til å betale, og aller helst innen 14 dager etter forfall.

Erfaringsmessig er det helt klart at dess lenger man venter med å sende til inkasso - dess mindre blir sannsynligheten for å få betalt.
Om betalingen
Hva skjer når en faktura sendes til inkasso?
Det første som skjer er at Kravia sender ut et inkassovarsel (om du ikke har sendt det selv), og så går fakturaen inn i et oppfølgingsløp med brev, SMS og telefon.

Her kan du se hvordan hele inkassoprosessen ser ut.
Kan jeg tapsføre en faktura som har gått til inkasso og ikke blitt betalt?
Dersom en faktura som har gått til inkasso ikke har blitt betalt, kan du vurdere å tapsføre den.

Da vil dette fortsatt være et gyldig krav mot kunden din, men du anser det som så usannsynlig at du får pengene dine, og du fører det som en utgift (og redusert mva om fakturaen var med mva). Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der kunden din har gått konkurs eller dersom kunden har så dårlig økonomi at inkassosaken legges på overvåkning.

*Tapsføring av faktura vil ikke påvirke videre saksgang hos Kravia, som fortsatt vil forsøke å få krevd inn pengene, inn til foreldelse. Merk: unntak for Tripletex -ta kontakt med Kravia.
Kan en ubetalt faktura som er flere år gammel sendes til inkasso?
Eldre fakturaer er mye vanskeligere å kreve inn enn "ferske" fakturaer, men om den forfalte fakturaen er mindre enn tre år gammel (fra forfallsdato), vil Kravia gjerne forsøke å kreve den inn for deg. Bare send den til inkasso på vanlig måte.

Når fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden, før den oversendes til Kravia, tar vi en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -dersom vi lykkes med å kreve den inn.
Hva om kunden ikke er enig i kravet?
Dersom kunden ikke er enig i kravet må de ta kontakt direkte med Kravia med en skriftlig innsigelse. Kravia vil da forsøke å løse innsigelsen sammen med deg. Dersom den ikke lar seg løse, kan saken sendes til Forliksrådet, som vil innhente informasjon fra begge parter og kalle inn til et felles møte.

Det er anbefalt at du som kjenner saken stiller, men du kan også leie inn møtefullmektig gjennom Kravia (for en tilleggskostnad).

Forliksrådet feller på bakgrunn av møtet en dom som kan ende i at kravet må betales i sin helhet, delvis eller trekkes.
Hva skjer når skyldneren har betalt?
Når skyldneren har betalt fakturaen foretar vi en avregning, og deretter overfører vi penger til bankkontoen din
Hva skjer når en kunde betaler til Kravia?
Når en faktura er sendt til inkasso-oppfølging av Kravia, sender Kravia ut inkassovarsel / betalingsoppfordring til kunden med sin logo og et kontonummer til en klientkonto som Kravia eier. Når kunden da betaler, går pengene først til Kravia.

Når kunden betaler til Kravia får du beskjed.

Flyten ser slik ut:
1. Kunden betaler direkte til Kravia

2. Kravia overfører pengene til ditt kontonummer

3. Innbetalingen regnskapsføres automatisk dersom du har integrasjon med regnskapssystemet. Ellers finner du detaljer i kreditorweb under Utbetalinger.
Kravet ble betalt direkte til meg, hva gjør jeg?
Det kommer litt an på om du har integrasjon eller ikke (går automatisk ved integrasjon opprettet).

Om du ikke har integrasjon, logg inn på Kreditorweb og registrer direktebetalingen manuelt på saken.

*Er det en del-betaling eller fullt innbetalt må allikevel saken stå som pågående, da det fortsatt kan være gebyrer eller renter hos Kravia som kunden ikke har betalt, og Kravia vil i utgangspunktet fortsette å kreve inn disse.
Hva betyr det...
Hva betyr "ikke anbefalt rettslig skritt" status?
Kravia har gjort mange tiltak for å få betalt fakturaen uten hell, og det har normalt gått over 3 måneder siden fakturaen forfalt.

Kunde/debitor har mottatt:
* inkassovarsel
* betalingsoppfordring med lett salær
* betalingsoppfordring med tungt salær
* flere påminnelser på SMS (evt også epost)

..og forsøkt å kontakte kunden på telefon - uten respons.

Videre har Kravia gjort en kredittvurdering av kunde/bedriftens økonomi: og dersom kunden har dårlig økonomi ol., er det på dette tidspunktet erfaringsmessig liten sjanse for å nå frem med et krav selv i rettsinstans. Kravia følger opp saken inntil kravet blir foreldet (tre år). Det betyr at Kravia med jevne mellomrom forsøker å oppnå kontakt med kunden.Vi vil underveis også sjekke om økonomien til kunden har endret seg og forsøke å få fakturaen betalt.

Hvor lang tid dette kan ta varierer veldig. Det kan også være at Kravia kommer i kontakt med kunden, og prøver å få til en avtale enten i form av en nedbetalingsløsning eller en reduksjon av kravet. Ved en eventuell avtale om reduksjon vil Kravia be om en bekreftelse fra deg.

Vi gjør løpende en ny vurdering av om kravet bør tas rettslig, og dersom rettslige skritt iverksettes- blir kravet sikret i 10 år.
Hva betyr det å slå sammen saker på en kunde?
Dersom du for eksempel har en faktura på 1.000 kr og en annen faktura på 2.000 kr på samme kunde, og sender begge disse til inkasso, vil Kravia slå sammen fakturaene til et samlet krav på 3.000 kr.

Det gjør at kunden får gebyr kun på en sak fremfor to. Den ene sammenslåtte faktura vil da vises som avsluttet i din oversikt.
Hva innebærer det av arbeid for meg å sende faktura til inkasso?
Å sende faktura til inkasso hos Kravia er veldig enkelt. Du avgjør når du vil og hvor ofte du vil. Dersom du bruker ett av regnskapssystemene vi har integrasjon med, går det meste av seg selv.

Uten integrasjon kan du opprette en bruker på vår Kundeweb, og selv legge inn inkassokravet på få minutter.

Etter du har startet en inkassosak skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig for deg å gjøre noe mer.

Resten av prosessen går av seg selv så fremt ikke vi har behov for mer informasjon. I så fall tar vi kontakt med deg.
Hva betyr det å sende en faktura til inkasso?
Å sende en faktura til inkasso betyr at du lar et inkassoselskap stå for innkrevingen dersom kunden ikke betaler på forfall.

Å sende faktura til inkasso er helt vanlig, og øker sannsynligheten for at den forfalte fakturaen din blir betalt. Det er tross alt ikke din jobb å være bank for kunden din.

Etter vår erfaring har det ingen negativ påvirkning på kundeforholdet, spesielt da Kravia har en tilnærming med sterkt fokus på å behandle den som skylder penger med respekt.

Fakturaen kan tidligst sendes til inkasso 14 dager etter forfall, og prosessen begynner da med et inkassovarsel med purregebyr (35 kr).

Selve inkassoprosessen kan du lese mer om her.