for bedrifter

Har bedriften ubetalte fordringer?

Kravia hjelper deg å få betalt ved hjelp av smart teknologi og menneskelig dialog. Når Kravia tar seg av innbetalinger, kan du bruke tiden på andre oppgaver.

20.000+ bedrifter kan ikke ta feil

Kravia hjelper i dag over 20.000 bedrifter med å få betalt på en smartere måte.

“Vi har valgt Kravia fordi de har fremtidsrettede løsninger og integrasjoner med våre systemer, som forenkler det å få betalt, og de har en effektiv innfordringsprosess som samtidig tar godt vare på våre kunder.”
Joar Teigland
Eiendomsmegler Vest
“Tandem ønsker alle løsninger som kan forenkle og effektivisere prosesser velkommen. Vi vil mye heller bruke kompetansen vår på å gi gode råd til kundene våre. Et av disse rådene er å ta i bruk Kravia.”
Håkon Kristian Våge Søyle
Tandem AS
FORDELER

Tre gode grunner til å la Kravia hjelpe din bedrift med å få betalt regninger i tide.

Profesjonell hjelp med betaling
Kravia hjelper deg i hele prosessen fra opprettelse av faktura til penger står på konto. Klikk på en knapp, så ordner vi resten.
Full oversikt underveis i prosessen
Få en felles oversikt over alle pågående saker og følg med på alle kontaktpunkt mellom Kravia og bedriften som ikke betaler.
Behold gode kunderelasjoner
Med Kravia kan du være trygg på at innfordringsprosessen blir gjort på en menneskelig måte slik at du ivaretar gode kunderelasjoner.
hvordan det virker

Se hvor enkelt det er å bruke Kravia

1. Velg faktura
Velg hvilke faktura du ønsker at Kravia skal drive inn. Om du har orden i regnskapet kan du også sette opp automatiske prosesser.
2. Betalingsoppfølging
Profesjonell oppføgling av alle dine faktura. Med bruk av telefon, e-post og sms forsøker vi å få i gang dialog med kunden for å løse alle saker før de går til inkasso.
3. Full innsikt og kontroll underveis
Ved hjelp av et oversiktlig Dashboard kan du følge med på alle kontaktpunkt som blir gjort underveis i prosessen.
4. Saken løses og penger på konto
Så snart penger står på konto vil smarte integrasjoner sørge for at bilag og remittering enten føres automatisk, eller at vi sender deg et forslag som du godkjenner.
PRISER

Tre uavhengige produkter.
Fra utsendelse av faktura til pengene står på konto.

Du kan aktivere de ulike produktene hver for seg eller alle samtidig, og la Kravia håndtere faktura fra utsendelse til pengene står på konto.

1
Priser basert på volum

Fakturaservice

Med Fakturaservice kan du sende alle dine faktura via Kravia på den mest effektive måten. Når kunden betaler, registrerer vi innbetalingen i alle dine systemer. Superenkelt!

Få betalt raskere
Spar tid på manuelle prosesser
Automatisk bokføring & avstemming
2
Priser basert på volum

Betalingsoppfølging

Med Betalingsoppfølging får du profesjonell oppfølging av alle dine faktura uten inkasso. Om faktura forfaller sender vi en betalingspåminnelse og følger opp kunden på både SMS og telefon de første 12 dagene.

Unngå inkassoprosess
Bevar gode kundeforhold
Spar tid på manuelle prosesser
3
Gratis

Inkasso

Med Inkasso får du profesjonell oppfølging og juridisk bistand for å løse vanskelige saker. Om kunden ikke betaler kan du være trygg på at vi bruker hele handlingsrommet for å kreve inn pengene.

Få hjelp med kunder som ikke betaler
Full oversikt underveis i prosessen
Juridisk bistand i enkelte saker
Klikk for å se prisdetaljer
Funksjoner
Fakturering
Automatisk avstemming
Automatisk bokføring
Purring
SMS-påminnelse
Telefon-påminnelse
Inkassovarsel
Rettslig pågang
Gebyr / salær mot skyldner
* Rettslig pågang uten risiko (Forliksradet)
** Innkreving av gamle fakturaer
Fakturaservice
Priser basert på volum
per sendte faktura
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Betalingsoppfølging
Priser basert på volum
per forfalte faktura
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Inkasso
Gratis
med få unntak
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tilvalg*
Tilvalg**
Priser basert på volum
Fakturaservice
per sendte faktura
Funksjoner
Fakturering
Automatisk avstemming
Automatisk bkforing
Purring
SMS-paminnelse
Telefon-paminnelse
Inkassovarsel
Rettsling pagang
Gebyr / salær mot skyldner
* Rettslig pågang uten risiko (Forliksradet)
** Innkreving av gamle fakturaer
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Priser basert på volum
Betalingsoppfølging
per forfalte faktura
Funksjoner
Fakturering
Automatisk avstemming
Automatisk bkforing
Purring
SMS-paminnelse
Telefon-paminnelse
Inkassovarsel
Rettsling pagang
Gebyr / salær mot skyldner
* Rettslig pågang uten risiko (Forliksradet)
** Innkreving av gamle fakturaer
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Gratis
Inkasso
med få unntak
Funksjoner
Fakturering
Automatisk avstemming
Automatisk bkforing
Purring
SMS-paminnelse
Telefon-paminnelse
Inkassovarsel
Rettsling pagang
Gebyr / salær mot skyldner
* Rettslig pågang uten risiko (Forliksradet)
** Innkreving av gamle fakturaer
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Automatisk innkreving. Eller semi-automatisk.

Noen ganger passer det godt med hel-automatiserte prosesser, andre ganger ønsker man mer manuell kontroll. Derfor tilbyr Kravia begge deler.

En tidslinje viser deg alle kontaktpunkt.

Alt arbeidet Kravia gjør dokumenteres underveis. Med en felles tidslinje kan du følge utvikling i hver sak og se alle kontaktpunkt underveis.

Et smart dashboard med full oversikt over alle saker

Med Kravia får du et dashboard med oversikt over alle pågående saker. Få raskt oversikt og hold deg oppdatert underveis i de ulike prosessene.

Integrasjon mot kjente regnskapssystem

Kravia er fullt integrert med kjente regnskapssystemer som Tripletex, PowerOffice, Fiken, UniMicro og Visma.

gratis support

Vårt mål å hjelpe din bedrift med å få betalt.

For å nå dette målet jobber vi sammen med helt vanlige bedrifter for å bedre alle prosesser rundt innbetalinger - også før sakene sendes til inkasso. Derfor kan du være trygg på at du når som helst kan kontakte Kravia for innspill til hvordan du kan bedre ditt arbeid og rutiner rundt hele innfordringsprosessen.

Vi er her for deg når du trenger det.

HVORFOR KRAVIA

Hvorfor tilby en varm og menneskelig inkasso-tjeneste?

Inkasso kan for mange virke både skummelt og alvorlig, og noen bedrifter vegrer seg mot å aktivere en ekstern innkrevings-prosess i frykt for å skade kunderelasjoner.

Det er her Kravia  skiller seg ut.

De som skylder penger har som regel en legitim årsak, og da er det viktig å møte kunden på en forståelig måte fremfor krasse e-post utvekslinger eller harde ultimatum. Ved å overlate meklingen til en ekstern part som tenker utenfor boksen og benytter en personlig arbeidsmetode, kan du fokusere på det du er best til; å levere et godt produkt til dine kunder.

KOM I GANG

Er du klar for en enklere hverdag med bedre likviditet?

Prøv Kravia i dag og se hvordan vi jobber for å gjøre hverdagen enklere og forbedre bedriftens likviditet.

Kravia starter umiddelbart med dine pågående saker
Følg med i dashboard når saker løses og penger blir betalt
Frigjør tid til å bruke på andre viktige oppgaver
Følg prosessen og se alle kontaktpunkt underveis
FaQ

Spørsmål og svar om Kravia

Koster det noe å sende faktura til inkasso?
+
-
Det koster ingenting å sende faktura til inkasso hos Kravia. Vår inntektskilde er gebyrer og salærer som legges på fakturaen gjennom prosessen, disse gebyrene kan du lese mer om her.

Der er ett unntak, og det er dersom fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden. Da er det erfaringsmessig mer krevende å kreve inn pengene, slik at Kravia da tar en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -om vi lykkes med å kreve inn pengene for deg.
Hvordan blir jeg kunde av Kravia?
+
-
Det er enkelt å bli kunde av Kravia. Enten kan du registrere en konto selv i vår kreditorweb, eller så kan du kontakte oss her direkte i chat-boblen nede til venstre.
Hva betyr det å sende en faktura til inkasso?
+
-
Å sende en faktura til inkasso betyr at du lar et inkassoselskap stå for innkrevingen dersom kunden ikke betaler på forfall.

Å sende faktura til inkasso er helt vanlig, og øker sannsynligheten for at den forfalte fakturaen din blir betalt. Det er tross alt ikke din jobb å være bank for kunden din.

Etter vår erfaring har det ingen negativ påvirkning på kundeforholdet, spesielt da Kravia har en tilnærming med sterkt fokus på å behandle den som skylder penger med respekt.

Fakturaen kan tidligst sendes til inkasso 14 dager etter forfall, og prosessen begynner da med et inkassovarsel med purregebyr (35 kr).

Selve inkassoprosessen kan du lese mer om her.
Hva innebærer det av arbeid for meg å sende faktura til inkasso?
+
-
Å sende faktura til inkasso hos Kravia er veldig enkelt. Du avgjør når du vil og hvor ofte du vil. Dersom du bruker ett av regnskapssystemene vi har integrasjon med, går det meste av seg selv.

Uten integrasjon kan du opprette en bruker på vår Kundeweb, og selv legge inn inkassokravet på få minutter.

Etter du har startet en inkassosak skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig for deg å gjøre noe mer.

Resten av prosessen går av seg selv så fremt ikke vi har behov for mer informasjon. I så fall tar vi kontakt med deg.
Når bør faktura sendes til inkasso?
+
-
En god prosess for fakturering og oppfølging av fakturaer er viktig for likviditeten. Under gir vi noen stikkord for en vanlig prosess.

* Forfall på en faktura kan settes når som helst, men det er vanlig med 7 - 14 dager fra fakturaen sendes til den forfaller.

* Umiddelbart etter forfall kan det sendes påminnelser uten purregebyr

* Først 14 dager etter forfall kan det sendes purring/inkassovarsel med purregebyr (for tiden maks 35 kr)Her kan du altså velge å sende ut en purring og/eller inkassovarsel til skyldner på egenhånd.

* I stedet for purring/inkassovarsel, eller etter forfall på purringen, kan fakturaen sendes til Kravia for videre behandling (saken starter da i fra den opprinnelige totalsum på forfalte faktura, altså uten påløpte purregebyr).

* Kravia sender da først ut et inkassovarsel (35 kr i gebyr) på EHF eller e-post, med 14 dager forfall

* Dersom inkassovarselet allerede er sendt, eller ikke blir betalt, sender Kravia ut en betalingsoppfordring (stort gebyr) på EHF eller e-post, med nye 14 dager forfall.

*Det finnes ingen fasit på hvordan du bør legge opp fakturaoppfølgingen. Vi anbefaler å sende fakturaen til inkasso så snart du begynner å tvile på om kunden kommer til å betale, og aller helst innen 14 dager etter forfall.

Erfaringsmessig er det helt klart at dess lenger man venter med å sende til inkasso - dess mindre blir sannsynligheten for å få betalt.
Hva kan sendes til inkasso?
+
-
Alle fakturaer som har forfalt med minst 14 dager kan sendes til inkasso, så fremt ikke mottaker har uttalt at de er uenige i fakturaen. Det er ingen nedre grense på totalsum.
Kan en ubetalt faktura som er flere år gammel sendes til inkasso?
+
-
Eldre fakturaer er mye vanskeligere å kreve inn enn "ferske" fakturaer, men om den forfalte fakturaen er mindre enn tre år gammel (fra forfallsdato), vil Kravia gjerne forsøke å kreve den inn for deg. Bare send den til inkasso på vanlig måte.

Når fakturaen er forfalt for mer enn 90 dager siden, før den oversendes til Kravia, tar vi en provisjon på 10 % av fakturabeløpet -dersom vi lykkes med å kreve den inn.
Hva skjer når en faktura sendes til inkasso?
+
-
Det første som skjer er at Kravia sender ut et inkassovarsel (om du ikke har sendt det selv), og så går fakturaen inn i et oppfølgingsløp med brev, SMS og telefon.

Her kan du se hvordan hele inkassoprosessen ser ut.
Hva skjer når en kunde betaler til Kravia?
+
-
Når en faktura er sendt til inkasso-oppfølging av Kravia, sender Kravia ut inkassovarsel / betalingsoppfordring til kunden med sin logo og et kontonummer til en klientkonto som Kravia eier. Når kunden da betaler, går pengene først til Kravia.

Når kunden betaler til Kravia får du beskjed.

Flyten ser slik ut:
1. Kunden betaler direkte til Kravia

2. Kravia overfører pengene til ditt kontonummer

3. Innbetalingen regnskapsføres automatisk dersom du har integrasjon med regnskapssystemet. Ellers finner du detaljer i kreditorweb under Utbetalinger.
Hva betyr det å slå sammen saker på en kunde?
+
-
Dersom du for eksempel har en faktura på 1.000 kr og en annen faktura på 2.000 kr på samme kunde, og sender begge disse til inkasso, vil Kravia slå sammen fakturaene til et samlet krav på 3.000 kr.

Det gjør at kunden får gebyr kun på en sak fremfor to. Den ene sammenslåtte faktura vil da vises som avsluttet i din oversikt.
Hva om kunden ikke er enig i kravet?
+
-
Dersom kunden ikke er enig i kravet må de ta kontakt direkte med Kravia med en skriftlig innsigelse. Kravia vil da forsøke å løse innsigelsen sammen med deg. Dersom den ikke lar seg løse, kan saken sendes til Forliksrådet, som vil innhente informasjon fra begge parter og kalle inn til et felles møte.

Det er anbefalt at du som kjenner saken stiller, men du kan også leie inn møtefullmektig gjennom Kravia (for en tilleggskostnad).

Forliksrådet feller på bakgrunn av møtet en dom som kan ende i at kravet må betales i sin helhet, delvis eller trekkes.
Kan jeg tapsføre en faktura som har gått til inkasso og ikke blitt betalt?
+
-
Dersom en faktura som har gått til inkasso ikke har blitt betalt, kan du vurdere å tapsføre den.

Da vil dette fortsatt være et gyldig krav mot kunden din, men du anser det som så usannsynlig at du får pengene dine, og du fører det som en utgift (og redusert mva om fakturaen var med mva). Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der kunden din har gått konkurs eller dersom kunden har så dårlig økonomi at inkassosaken legges på overvåkning.

*Tapsføring av faktura vil ikke påvirke videre saksgang hos Kravia, som fortsatt vil forsøke å få krevd inn pengene, inn til foreldelse. Merk: unntak for Tripletex -ta kontakt med Kravia.
Hva betyr "ikke anbefalt rettslig skritt" status?
+
-
Kravia har gjort mange tiltak for å få betalt fakturaen uten hell, og det har normalt gått over 3 måneder siden fakturaen forfalt.

Kunde/debitor har mottatt:
* inkassovarsel
* betalingsoppfordring med lett salær
* betalingsoppfordring med tungt salær
* flere påminnelser på SMS (evt også epost)

..og forsøkt å kontakte kunden på telefon - uten respons.

Videre har Kravia gjort en kredittvurdering av kunde/bedriftens økonomi: og dersom kunden har dårlig økonomi ol., er det på dette tidspunktet erfaringsmessig liten sjanse for å nå frem med et krav selv i rettsinstans. Kravia følger opp saken inntil kravet blir foreldet (tre år). Det betyr at Kravia med jevne mellomrom forsøker å oppnå kontakt med kunden.Vi vil underveis også sjekke om økonomien til kunden har endret seg og forsøke å få fakturaen betalt.

Hvor lang tid dette kan ta varierer veldig. Det kan også være at Kravia kommer i kontakt med kunden, og prøver å få til en avtale enten i form av en nedbetalingsløsning eller en reduksjon av kravet. Ved en eventuell avtale om reduksjon vil Kravia be om en bekreftelse fra deg.

Vi gjør løpende en ny vurdering av om kravet bør tas rettslig, og dersom rettslige skritt iverksettes- blir kravet sikret i 10 år.
Hvordan kontakter jeg Kravia?
+
-
Kravia har en egen kundeweb hvor du kan logge inn og følge med på saker som er sendt til inkasso. Her kan du legge inn notat/kommentar på saken til saksbehandler. Der finner du vår chat med Kravia-teamet, om du har spørsmål du ikke finner svar på i kundeweben.

Sentralbord, telefon 51 30 20 40.
Hva er "kravgrunnlag" ?
+
-
Kravgrunnlaget for en inkassosak er i de fleste tilfeller selve fakturaen, men det kan også være en kontrakt eller en dom fra forliksrådet, tingretten eller lignende.
Hva skjer når skyldneren har betalt?
+
-
Når skyldneren har betalt fakturaen foretar vi en avregning, og deretter overfører vi penger til bankkontoen din
Kravet ble betalt direkte til meg, hva gjør jeg?
+
-
Det kommer litt an på om du har integrasjon eller ikke (går automatisk ved integrasjon opprettet).

Om du ikke har integrasjon, logg inn på Kreditorweb og registrer direktebetalingen manuelt på saken.

*Er det en del-betaling eller fullt innbetalt må allikevel saken stå som pågående, da det fortsatt kan være gebyrer eller renter hos Kravia som kunden ikke har betalt, og Kravia vil i utgangspunktet fortsette å kreve inn disse.
Hvordan jobber Kravia?
+
-
Vi bistår deg som har levert en vare eller tjeneste uten å få betalt, med å få skyldneren til å gjøre opp for seg. Kravia legger vekt på at prosessen skal foregå på en ryddig måte, som både du og skyldneren er fornøyd med.

Vi legger vekt på enkel og tydelig kommunikasjon gjennom hele prosessen, der vi behandler skyldnerne med respekt for å sikre et best mulig utfall i hver sak. I dialogen med skyldneren følger vi alltid retningslinjene for god inkassoskikk som vi som inkassoselskap må forholde oss til.